Liiska ardeyda la siiyay shahaadada dugsiga sare

Sanad Dugsiyeedka

Names of the students given the secondary School Leaving Certificate2