Waaxyaha

1. WAAXDA TACLIINTA SARE

2. WAAXDA DHAQANNKA

3. WAAXDA DALLADAHA IYO DUGSIYADA GAARKA

4. WAAXDA DUGSIYADA DOWLADA

5. WAAXDA MANAAHIJTA

6. WAAXDA IMTIXAANAADKA

7. MADAXA GUDONADA DALKA